สินเชื่อ TMB เปิดให้กู้รายใหม่ เเคชทูโกรับเลย เริ่มต้นที่ 30,000 บาท

ทีเอ็มบี แคชทูโก จาก ธนาคารทหารไทย เป็นสินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือนำไปชำระหนี้สินต่างๆ

วงเงินกู้ ตั้งแต่ 30,000  1,500,000 บาท หรือ 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนานสูงสุด 12 60 เดือนรายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ ทีเอ็มบี แคชทูโก ลองชมพร้อมกันเลย

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และ ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี
พนักงานบริษัท ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และ มีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้กู้เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
สำเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ย้อนหลัง 1 เดือน
สำเนา สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 1 เดือน
กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ทำงานปัจจุบัน อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

วงเงินกู้

วงเงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุด 1,500,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาชำระ

เวลาชำระคืน 12  60 เดือน
อัตราด อกเบี้ย

เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว ด อ กเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 19  25  ต่อปี
พนักงานประจำ ด อ กเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 14  25  ต่อปี
หลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

About the author