รับเงิน เราชนะ เพิ่มอีก 1,200 มี บัตรประชาชน ได้ทุกคน เริ่ม ก.ค นี้

รับเ งิ น เราชนะ เพิ่มอีก 1 ,2 0 0 มี บัตรประชาชน ได้ทุกคน เริ่ม ก.ค 6 4 นี้

พาเพื่อนไปแล้วสำหรับโครงการเราชนะ ที่ทางรัฐได้ช่วยเหลือประชาชนรับผลกระทบจากใบ covit 19 ปีจำนวน 2000 บาทซึ่งโอนเข้าที่แอพเป๋าตังโดยการแบ่งโอนครั้งละ 1,000 บาทได้สิ้นสุดลงไปเรียบร้อยแล้ว

รูปภาพประกอบ

ได้มีการประชุมหารือกับส่วนต่างๆในการเยียวย าอีกครั้งหนึ่งสำหรับการโอนเ งิ นรอความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยมาตรการจะเพิ่มวงเ งิ นช่วยเหลือพิเศษเป็น เป็นเ งิ น 1,200 บาทเข้าบัตรประชาชน Smart Card เป็นเวลา 6 เดือน เดือนละ 200 บาท

โดยการนำบัตรประชาชนไปสแกนที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการเช่นร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่มีป้าย เป๋าตังค์หรือรับสแกนซื้อสินค้าจากทางร้านโดยจะมียอดเ งิ น ที่ใช้ในงบครั้งนี้อยู่ประมาณ 3 พันล้านบาท

รูปภาพประกอบ

ก็ที่เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนอีกครั้งหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวย าในครั้งนี้และสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับเ งิ นได้เลยไม่ต้องยุ่งย ากสำหรับคนแก่หรือผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟน หากมีความคืบหน้าสำหรับโครงการนี้ทางเว็บไซต์จะนำมาเสนอให้ท่านไปรับทราบอีกครั้ง

ขอบคุณ timesfact

About the author