สินเชื่อช่วยเหลือ จากธนาคาร กรุงศรี iFIN สมัครผ่านมือถือ รู้ผล 1 วัน

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อ ที่ มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก และถือว่าเป็นอีกหนึ่วงสินเชื่อ ดีๆที่นำมาฝากัน สำหรับในส่วนของสถานการณ์รอบที่ 3 นี้ไม่ว่าใครก็ได้รับในส่วนของผลกระทบกันแบบทั่วหน้าจริงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ทั้งเชิงพาณิชย์และเกษตรกรต่างได้รับผลกระทบกันทั้งสิ้น

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างช่วคราวหรือลูกจ้างประจำ ต่างได้รับผลกระทบกันหมด บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง จึงทำให้หลายๆคนประบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายส่ววนตัวและส่วนรวม ทั้งนี้หลายคนที่กำลังมองหาวงเงิอนสักก้อนแน่นอน ทางเลือกจากนอกระบบต้องมาก่อน ซึ่ง ตรงนี้จะมีในส่วนของเงื่อนไข และ อัตราดอกเบี้ยที่ ไม่ตอบโจทษ์

ตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดว่าทางเลือกในการ มองหาวงเงินสักก้อนตรงนั้น เป็น สินเชื่อ Krungsri iFIN ที่สดวกสบายสามารรถทำผ่านมือถือ และสามารถกำหนดระยะเวลาและวงเงินได้เอง ของธนาคารกรุงศรี 1 ใน 5 สถาบันการเงินหลชักของประเทศไทย และเป็นผู้นำด้านสินเชื่อของอาเชี่ยน

คุณสมบัติสินเชื่อ Krungsri iFIN

1.ยื่นกู้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

2.รับผลอนุมัติ ไวกว่า

3. ส่งเอกสาร ผ่านออนไลน์

4. ติดตามสถานะได้ ด้วยตนเอง

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

9.99% 3 เดือนแรก*

สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือน

ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

10.99%

นานสูงสุด 12 เดือนแรก*

สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติ

ตามที่ธนาคารกำหนด
12.99%

นานสูงสุด 12 เดือนแรก*

สำหรับเจ้าของกิจการที่มี

คุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียด

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ยื่นกู้สินเชื่อ Krungsri iFIN ด้วยตนเองผ่านมือถือ ง่ายๆ มีบัญชีธนาคารไหนก็ยื่นกู้ได้ สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รับเงินก้อนใหญ่ ไม่ต้องค้ำ ขั้นตอนการสมัคร ง่ายๆ ดังนี้

1.1 ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการสมัครสินเชื่อผ่านมือถือง่ายๆ แค่กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่สามารถทำเสร็จสามารถทำการสมัครต่อตามวิธีการในข้อ 1.2 ขั้นตอนการติดตามสถานะใบสมัคร/ทำการสมัครต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (30วัน)

1. กดปุ่ม”สมัครสินเชื่อ”เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร

2. เลือกอาชีพ และระบุรายได้ของคุณ เพื่อคำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

3. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของสินเชื่อตามความต้องการแล้วกดปุ่ม“สมัครสินเชื่อ”

4. ศึกษาขั้นตอนการสมัครสินเชื่อและกดปุ่ม “ถัดไป”

5. อ่านรายละเอียดและยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ แล้วกดปุ่ม“ถัดไป”

6. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สมัคร แล้วกด “ขอรหัส OTP”

7. ระบุรหัส OTP ที่ส่ง มาทาง SMSแล้วกด “ยืนยันรหัส OTP”

8. กดปุ่ม “กล้องถ่ายรูป” เพื่อสแกนบัตรประชาชนและให้ระบบกรอกข้อมูลบัตรประชาชนโดยอัตโนมัติหรือเลือกกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

9. หน้าจอจะเปิดกล้องถ่ายรูปวางบัตรประชาชนให้อยู่ตรงกลางเห็นข้อมูลชัดเจน แล้วกดปุ่ม ถ่ายรูป

10. ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยัน

11. กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลบุคคลอ้างอิงให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม“ถัดไป”

12. กรอกข้อมูลที่อยู่ตามที่ระบุให้ครบถ้วนและเลือกที่อยู่จัดส่งเอกสารแล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

13. กรอกข้อมูลรายได้,ข้อมูลการทำงานให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “ถัดไป

14. กรอกข้อมูลสินเชื่อ, ข้อมูลบัญชีสินเชื่อให้ครบถ้วนและเลือกวิธีการชำระสินเชื่อ แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

15. เริ่มการอัปโหลดเอกสารโดยกด“กล้องถ่ายรูป” และสามารถดูรายละเอียดของเอกสาร โดยกดปุ่ม “?”

16. อัปโหลดเอกสารให้ครบตามที่ระบุไว้ แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

17. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลใบสมัคร และสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยกดปุ่ม “ดินสอ”

18. การสมัครสำเร็จ กดปุ่ม“กลับสู่หน้าหลัก”เพื่อออกจากระบบ

1.2 ขั้นตอนการติดตามสถานะใบสมัคร/ทำการสมัครต่อ

1. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ หรืออัปโหลดเอกสารเพิ่ม” เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เคยทำการสมัครไว้ในระบบ แล้วกดปุ่ม“ขอรหัส OTP”

3. ระบุรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMSแล้วกดปุ่ม “ยืนยันรหัส OTP”

4. ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่เคยทำการสมัครไว้ในระบบ แล้วกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงสถานะใบสมัคร

5. ระบบแสดงสถานะใบสมัครของคุณหากต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมกดปุ่ม “รายละเอียด” เพื่ออัปโหลดเอกสาร

6. อัปโหลดเอกสารโดยกด“กล้องถ่ายรูป” และสามารถดูรายละเอียดของเอกสาร โดยกดปุ่ม “?”

7. อัปโหลดเอกสารให้ครบตามที่
ระบุไว้ แล้วกดปุ่ม “อัปโหลดเอกสาร”

8. ส่งเอกสารสำเร็จ กดปุ่ม
“กลับสู่หน้าหลัก”
เพื่อออกจากระบบ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

1. พนักงานที่มีรายได้ประจำ

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

4. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

1. พนักงานที่มีรายได้ประจำ

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

4. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1572

About the author