ก ดรับสิทธิ์ ออมสินให้รา ยละ 100,000 ผ่อนเกณฑ์อนุมัติ ปลอดชำระ 6 เดือน

สำหรับสินเชื่อ “อิ่มใจ” ธนาคารออมสิน เปิดให้ผ่านเเอปฯMyMo เท่านั้น เเละ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

สำหรับผู้ใช้งาน iOS

ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเเล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านเเละจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วงเงินสินเชื่อต่อราย

  • ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ เเผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องเเถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม

  • ปลอดชำระหนี้เงินต้นเเละดอกเบี้ย 6 งวดเเรก
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เเละดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นเเละดอกเบี้ยเเล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

  • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ขอบคุณ ฐาน เศรษฐ กิจ

About the author