บัตรกดเงินสด ออมสิน ให้ยืม 3 0 ,000 รู้ผลทันที ไม่ต้องค้ำ

บัตรกดเงินสด PRIMA CARD บัตรกดเงินสด ออมสิน ให้ยืม 30 ,000 รู้ผลทันที ทุกอาชีพ ไม่มีค้ำ

บัตรกดเงินสด Prima Card จากธนาคารออมสิน ให้ยืมขั้นต่ำได้ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

จุดเด่นของบัตรกดเงินสด Prima Card

ให้บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ( Revolving Credit ) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5

เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท

โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ

และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการใช้วงเงิน

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (Prima Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด

24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

สิทธิประโยชน์

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ฟรี ค่าธรรมเนียม

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

วงเงินสูงสุด

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

การชำระเงิน

ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

(Cash Advance Fee)

ค่าธรรมเนียม

คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

การชำระเงิน

1. ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ

2. ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ช่องทางในการชำระเงิน

1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน

2. ATM ธนาคารออมสิน

3. ออมสิน Internet Banking

4. ออมสิน MyMo

5. ออมสิน (Direct Debit)

6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส

7. เทสโก้ โลตัส

8. แคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)

สำหรับใครที่กำลังสนใจ สินเชื่อ บัตรกดเงินสด Prima Card จากธนาคารออมสิน สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา

About the author