วิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอป MyMo รับเงินเยียวยา 5 000

จากกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สงขลา นราธิวาส ยะลา  และปัตตานี

โดยอยู่ใน 9 กลุ่มกิจการที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์  6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ และ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบและนอกระบบสัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือเงิน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือนเช่นกัน

ส่วนแรงงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบมาตรา39 และมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และให้ชำระเงินสมทบกองทุนฯงวดแรกภายในวันที่10 สิงหาคม 2564 เพื่อรักษาสิทธิ์ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามกฏหมายอย่างสมบูรณ์ และเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ “ม.33-ม.39-ม.40” เพื่อรับเงินเยียวยาจาก ประกันสังคม ที่นี่ที่นี่

ขอบคุณ ฐา นเศรษ ฐกิจ

About the author