ไม่ต้องค้ำ 3 นาทีรับเงิน สินเชื่อ สุขใจ ให้กู้ยืม 2OO,OOO บาท

สินเชื่อสุขใจให้กู้ 200 ,000 ไม่ต้องค้ำ 3 นาทีรับเงิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นโครงการสินเชื่อที่สนองตามนโยบายของรัฐ

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากธนาคารออมสิน ที่ออกมาเพื่อสนับสนุนให้ประชาชน มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

อาชีพหรือธุรกิจของตัวเอง เเละมีค่าใช้จ่าย เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ.

ซึ่งวงเงินการกู้ ก็สามารถกู้ได้ตามความจำเป็นเเละความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งกู้ได้มากสูงสุดถึง 200,000 บาท เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีกิจการเป็นของตัวเอง หรือผู้ที่ต้องการเงินไป

ประคองหนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเเบบนี้

นอกจากนี้ทางธนาคารยังเปิดโอกาสพิจารณาให้ผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆเเต่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย กู้ได้อีกด้วย ถือเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้ทุกๆคนทุกสาขาอาชีพ

เข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้

รายละเอียดเเละคุณสมบัติของการสมัคร ดังนี้

-เป็นคนมีสัญชาติไทย ที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-มีที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการที่เเน่นอนที่สามารถติดต่อได้

-ผู้กู้จะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกสาขาที่ขอกู้ยืมด้วย

-ผู้กู้จะต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้ กรณีที่ท่านใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน-มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

-มีที่อยู่อาศัยที่เเน่นอนที่สามารถติดต่อได้

-ไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน

-เป็นผู้ที่มีอาชีพเเน่นอนเเละรายได้ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท

นอกจากบุคคลเเล้วท่านยังสามารถใช้หลักทรัพย์อื่นๆค้ำประกันเงินกู้ของท่านได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินว่างเปล่า ที่นา หรือหากท่านเป็นพ่อค้าเเม่ค้าสามารถยื่นหนังสือรับรองสิทธิ์การเช่า

เเผงค้า หรือยานพาหนะ ใช้ในการประกอบอาชีพได้

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆที่จะช่วยเหลือเเละสนับสนุนธุรกิจของเพื่อนๆให้ดำเนินต่อไป ได้อย่างคล่องตัว สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115

About the author