เตรียมสมุดบัญชี รับเงินอนุบาล 2,000บาท เริ่มจ่าย 1 – 15 พ.ย.นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมจ่ายเงินเยียวยานักเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล อายุ 2 – 5ปี คนละ 2,000บาท

เเนวทางการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล หรือเเนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่างการเเพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือเเนวทางการจ่าย

เงินเยียวยานักเรียนเตรียมอนุบาล / อนุบาล ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

  1. เป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
 1. มีสถานะเป็นนักเรียน ณ 2 กรกฏาคม 2564
 2. อายุประมาณ 2 – 5 ปี
 3. ได้รับคนละ 2,000 บาท
 4. จำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ 660,318 คน
 5. ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / หรือโรงเรียนจำนวน 18,540 เเห่ง

เริ่มจ่ายเงินให้นักเรียน หรือผู้ปกครองวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564

3 ช่องทางรับเงินเยียวยานักเรียนเตรียมอนุบาล / อนุบาล

 • รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • รับผ่ายบัญชีธนาคารอื่นๆ
 • รับเงินสด

1. รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาทผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน หรือ ผู้ปกครองผ่านระบบ KTB Corporate Online ในลำดับเเรก ประมาณ 1-2 วันทำการ

 • ต้องยื่นเอกสารสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยให้กับทางศูนย์ฯ / โรงเรียน

*หากท่านยังไม่ได้รับ ระบบจะตัดยอดเป็นทำรายการไม่สำเร็จ ท่านจะได้รับเงินเยียวยาเด็กนักเรียนเป็นเงินสด (7-15 วันทำการ)

2. รับเงินเยียวยาผ่านบัญชีธนาคารอื่นๆ

สำนักงานสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทำรายการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น จะมีระยะเวลาทำรายการประมาณ 3 – 7 วันทำการ

*หากท่านยังไม่ได้รับ ระบบจะตัดยอดเป็นทำรายการไม่สำเร็จ ท่านจะได้รับเงินเยียวยานักเรียนเป็นเงินสด (7-15 วันทำการ)

3. รับเงินสด

หากท่านประสงค์จะรับเงินสด ก็สามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • ต้องรอให้คุณครูเเจ้งมาก่อนว่าจะสามารถเข้าไปรับเงินได้วันไหน
 • ช้า หรือ เร็ว ขึ้นอยู่กับทางศูนย์ฯ เเจ้งมา
 • ประมาณวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินเยียวยานักเรียนเตรียมอนุบาล อนุบาล 2พันบาท

ท่านสามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน หรือของผู้ปกครองก็ได้ สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองสามารถใช้หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ได้

 1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

*เอกสารทั้งหมดต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกเเผ่น

ขอบคุณ 18ปี

About the author