ธกส. ปล่อยใ ห้กู้ สินเชื่อ สมาร์ทแ คช ยืมได้ถึง 5 0, 0 0 0 บา ท

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสนอข่าวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งทางธนาคารก็ได้มีการปล่อยสินเชื่อให้ทันได้หยิบยืมกู้กันคือสินเชื่อสมาร์ทแคทโดยให้วงเงินในการกู้ 50,000 บาทมีอะไรบ้างเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าจะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยจะออกสินเชื่อให้แก่พี่น้องประชาชนในการชำระเงินดีมีวงเงินหยุดที่ 50,000 บาทของสินเชื่อสมาร์ทแคทให้ท่านลูกค้าได้กู้ยืมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถนำเงินในส่วนนี้ไปทำธุรกิจรายย่อยหรือไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ท่านกำลังประสบปัญหากับcvอยู่ตอนนี้หรือสถานการณ์ทางด้านการเกษตรที่กำลังยังแย่ไม่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์มาดูในส่วนของวัตถุประสงค์ว่าจะทำอย่างไรไปยังไงมายังไงนะคะเพื่อในการใช้จ่ายเงินฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือนป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีกครั้งนึงนะคะทางด้านการกู้ก็จะกู้ได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้นอัตราวงเงินในการกู้ยืมจ้าจะให้สูงสุดอยู่ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาทและสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินได้ตลอดอายุสัญญาระยะเวลาการผ่อนชำระท่านสามารถผ่อนชำระได้ทั้งเงินต้นและเงินดอกรวม

กันทั้งสิ้นไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ท่านได้ขอกู้ยืมทำสัญญา ค่าทำเนียมค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินสินเชื่อในอัตราร้อยละหนึ่งของวงเงินในการกู้ยืมสูงสุดอยู่ที่ 500 บาทโดยให้เรียกเก็บข่าวละหนึ่งปีในวันทำสัญญาการกู้ยืมนะคะในปีต่อมาให้เรียกเก็บเป็นวันที่ประสงค์จะขยายเวลาในการชำระหนี้หรือเรียกได้ว่าการพักชำระหนี้นั่นเอง

ถ้านาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนการทางด้านการเกษตรหรือนำเงินส่วนนี้ไปใช้เวลาฉุกเฉินทั้งนี้ทั้งนั้นธนาคารก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ไม่เข้าใจหรือสนใจจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเดินทางเข้าไปสอบถามกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและศากรการเกษตรได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

About the author