ธนาคารกรุงไทย ช่วยคนไม่มีเงิน 5O ,OOO บาท ให้ผ่านง่าย ผ่อนหลักร้อย นาน 84 เดือน

“กรุงไทยใจดี” เเละ “กรุงไทยสมาร์ทมันนี่” สำหรับพนักงานเอกชน รายละเอียดการสมัครข้าราชการเเละผู้ประกอบการเอกชนของรัฐวิสาหกิจที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องมีอะไรบ้าง?

ช่องทางการสมัครสินเชื่อ “ธนาคารกรุงไทย”

1.สาขาธนาคารกรุงไทย

2.เเอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

กรุงไทยใจดี ให้อะไร?

1.เป็นเงินสำรองหมุนเวียนพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท

2.สมัครผ่าน Krungthai NEXT ง่ายๆ รู้ผลภายใน 5 นาที

3.ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟล์ ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน

4.ไม่ใช้ไม่มีดอกเบี้ย ฟรี

อัตราดอกเบี้ยเเละค่าปรับกรณีผิดสัญญา “กรุงไทยเป็นมิตรมาก”

–อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้

โดยค่าเริ่มต้น ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติ ค่าใช้จ่ายจริงสูงสุดตามที่ระบุในสัญญาบวก 3% ต่อปี ค่าบริการในอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุดไม่เกิน 25% (อัตราดอกเบี้ยที่เเท้จริง) ของเงินต้นคงค้างทั้งหมดที่ธนาคารออกให้ในปัจจุบัน

ระยะเงินกู้ “กรุงไทยเป็นกันเองมาก”

–ระยะเงินกู้ 1 ปี เเละทบทวนวงเงินสินเชื่อปีละ 1 ครั้ง ถ้าผ่อนดีให้ยืดอายุเงินกู้ไปอีกปีตามเงื่อนไขธนาคาร

คุณลักษณะของผู้กู้ “กรุงไทยเป็นกันเองมาก”

–ลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนในกรุงไทยเเละได้รับเชิญให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

สินเชื่อกรุงไทย “สมาร์ทมันนี่”

1.วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ เเต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2.ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย ก็มีรายได้เพียง 30,000 บาทขึ้นไป

3.ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน

4.คืนค่าได้อย่างง่ายดายผ่านเเอป Krungthai NEXT

5.สามารถยืมพนักงานประจำ ฟรีเเลนซ์ เเละผู้ประกอบการรายย่อยได้พร้อมกัน

วงเงินกู้สูงสุดคือเท่าไร?

–ผู้ที่มีรายได้คงที่ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

–ผู้ที่มีรายได้ทางธุรกิจ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

เงินกู้นี้สำหรับเดือนเท่าไร?

–ถ้ากู้ 50,000 บาท เลือกผ่อน 84 เดือน จ่ายเดือนละ 826 บาท ถ้ากู้ 100,000 บาท เลือกผ่อน 84 เดือน จ่ายเเค่ 1653 บาทต่อเดือน

เอกสารการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4.หนังสือรับรองรายได้ตัวจริงหรือสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือหลักฐานเเสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

5.คำชี้เเจง

–บุคคลที่มีรายได้คงที่ ใช้รายงานย้อนหลัง 3 เดือน

–เจ้าของร้านค้าปลีกทั่วไป ใช้รายงานการดำเนินธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนธุรกิจ (ถ้ามี)

6.ใบเเจ้งยอดสินเชื่อส่วนบุคคลเดือนที่เเล้ว สินเชื่อบัตรเครดิตหรือเอกสารอื่นที่คล้ายคลึงกัน ยืมเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้

ที่มา:money.facekhao.com

About the author