สินเชื่ออิ่มใจ ให้ยืม 1 แสน ผ่านแอป M Y M O

เปิดยืมผ่านเเอป MyMo สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสินช่วย รายละ 1 เเสน

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยธุรกิจห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ “สินเชื่ออิ่มอกอิ่มใจ” ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลักประกัน

ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน คิดอัตราค่าดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี

เเละละเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

สมัครสมาชิกทางเว็บธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งเเต่วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม ถึง 31 เดือนธันวาคม 2564 หรือจนกระทั่งจะครบปริมาณวงเงินโครงงาน

เเนบภาพถ่ายสถานประกอบการของตน

เเนบภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานรับรองการประกอบกิจการเเละการเป็นเจ้าของ

วิเคราะห์ผลของการพินิจพิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐานพอดี เว็ปไซด์ ธนาคารออมสินได้ภายหลังสมัครสมาชิกเเล้วด้านใน 5 วันทำการ

คุณลักษณะผ่านหลักเกณฑ์พื้นฐาน ยื่นขอกู้เหมาะเเอป MyMo

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ลดหย่อนกว่าสินเชื่อปกติวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท ดอกปริมาณร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปราศจากจ่ายเงินต้นเเละ

ดอก 6 งวดเเรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่

31 เดือนธันวาคม 2564 คาดจะมีผู้ประกอบธุรกิจร่วมมาตรการประมาณ 40,000 ราย วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 50,000 บาท

หาบเร่ เเผงลอย ปลดปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจห้องอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านค้าเเบบเคลื่อนได้ ดังเช่น หาบเร่ เเผงลอย รถเข็น ฯลฯ สามารถร่วมมาตรการสินเชื่อลดหย่อนของรัฐบาลที่มีอยู่ ได้เเก่ มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยธนาคารออมสินช่วยเหลือสินเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกจำนวนร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ช่วงเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นเเละดอก 6 เดือนเเรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

หรือเเผนการอื่นๆที่ธนาคารออมสินปฏิบัติการเอง อย่างเช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น

About the author