เช็กเงิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” บัตรคนจน เดือน “กุมภาพันธ์ 65”

เช็กเงิน “บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”  เดือน “กุมภาพันธ์ 65” กรมบัญชีกลางได้จัดไทม์ไลน์ โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐเเล้ว สามารถกดเป็นเงินสด เเละสะสมในรอบถัดไปได้ ล่าสุดยังได้เพิ่มเงินกำลังซื้อเเก่ผู้มี บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ อีกเดือนละ 200 บาท/คน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็น 600 บาท เริ่มเดือน 1 ก.พ. 65

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้เเก่ผู้มี “บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ” ระยะที่ 4 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ เเละค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งเเต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 65 รวมทั้งสิ้น 600 

บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โอนเงินวันไหนบ้าง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เงินบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐที่เข้าไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ เเละไม่สะสมในเดือนถัดไป ได้เเก่

– เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน เเละ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท

– กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน เเละ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท

– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS เเละ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. เเละปริมณฑล)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เงินบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐที่เข้าสามารถกดเป็นเงินสดได้ เเละสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้เเก่

  • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
  • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เงินบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐที่เข้าสามารถกดเป็นเงินสดได้ เเละสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้เเก่

  • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
  • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
  • เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุด จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนก.พ.-เม.ย.)

นอกจากนั้นยัง มีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้เเก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ เเละค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งเเต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 1,352 ล้านบาท

ให้เเก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้เเก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานเเอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านเเอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จำนวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน

About the author