ธ.ออมสิน รับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำเเหน่งที่เปิดรับสมัคร :

1.ตำเเหน่ง ลูกจ้างเหมาจ่าย ช่วงเวลาที่เปิดรับ 4 ม.ค.  30 ธ.ค.

รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูเเลรักษาทำความสะอาดสำนักงาน เเละเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารเเละเครื่องดื่ม ซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร เเละรับ-ส่ง เอกสาร เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

1. จบการศึกษาตั้งเเต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป

2. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการเเละมีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. ชายต้องพ้นภาระทางทหารเเล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เเบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (เเบบ สด.8)

4. อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม : สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยรับรอง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2.ตำเเหน่ง ลูกจ้างขับรถยนต์ ช่วงเวลาที่เปิดรับ 4 ม.ค. 64 ถึง 30 ธ.ค. 64

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งที่ธนาคารกำหนด

1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี เเละไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์

4. ชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เเบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (เเบบ สด.8)

5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 เเห่งพระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินเเก่การก่อการร้ายเเละการเเพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเเละสมัครได้ที่นี่ : https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp

About the author