เปิดลงรอบใ ห ม่ สินเชื่อบุคคลทั่วไป ttb Cash 2 Go ให้ยืม 5O,OOO ไม่ต้องค้ำ

วันนี้เรามีข่าวสารสินเชื่อจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี (TMB) ซึ่งเป็นชื่อเดิม ตอนนี้ได้เปลื่ยนเครื่องหมายการค้าใหม่เป็น “ttb” (ทีทีบี) ซึ่งเป็นชื่อย่อของชื่อธนาคารใหม่ว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

โดยทางธนาคารได้มีการปล่อยสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมอเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงินกู้ที่กำหนดระยะเวลา Term Loan เป็นเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามจำเป็น หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค โดยสินเชื่อนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน มีวงเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 15,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ฟรีค่าธรรมเนียม มีระยะเวลาผ่อนชำระการคืนเงินกู้สูงสุด 60 เดือน ท่านสามารถสมัครลงทะเบียนด้านล่าง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ คือ

1. พร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ผ่อนหนักเป็นเบา เพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อ

2. เงินก้อนดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก

3. โอนเงินทั้งก้อน เข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ

4. วงเงินกู้สูง ผ่อนนาน ไว้จัดการทุกเรื่องที่จำเป็น

5. มีวงเงินกู้ 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.5 ล้านบาท

6. ผ่อนสบาย ได้นานสุด 60 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

• พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

1. รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี มีรายได้ประจำ 20,000 บาท ขึ้นไป

2. มีอายุอยู่ตั้งแต่ 20 – 59 ปี

3. ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

1. มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

2. มีอายุอยู่ตั้งแต่ 20 – 59 ปี

3. ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

About the author