เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสานฝัน B A A C รายละ 1 เเสน

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรแล้วก็ครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้สอย หรือค่าลงทุน สำหรับการเริ่ม ดำรงชีพ ช่วยเหลือการผลิตงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองรวมทั้งภาคต่างจังหวัด จาก ธ.ก.ส.

ลักษณะเด่น

ช่วงเวลาปลอดจ่ายเงินต้น 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19

ดอกต่ำมากๆคิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

คุณลักษณะผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครอบครัวเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19 ที่มีแผนเลี้ยงชีพเกษตร

ดำรงชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อดำรงชีพในครอบครัวซึ่งใช้เงินทุนไม่มากสักเท่าไรนักอัตราค่าดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าครองชีพ คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ช่วงเวลาใช้คืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับจากวันกู้

วงเงินปลดปล่อยกู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราค่าดอกเบี้ย MRR (ตอนนี้ MRR พอๆกับปริมาณร้อยละ 6.5 ต่อปี) ระบุช่วงเวลาจ่ายคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดจ่ายเงินต้น 2 ปีแรก แม้กระนั้นยังต้องชำระดอกเบี้ย

About the author