สินเชื่อ A-Cash ธ.ก.ส. ยืมได้ 50,000 บาท ผ่านทุกอาชีพ

A-Cash จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สินเชื่อเงินด่วน สำหรับท่านที่ต้องการวงเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

จุดเด่นสินเชื่อ

สามารถเบิกเงิน ผ่านบัตร ATM และ บัตร Debit ธ.ก.ส.
มีการแจ้งเตือน เงิน เข้า-ออก ทันที ผ่านระบบ SMS Alert
เป็นสินเชื่อเงินด่วน วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

 


รายละเอียด สินเชื่อเงินด่วนทันใจ A-Cash

คุณสมบัติผู้กู้

ต้องเป็นเกษตรกร ที่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่มีหนี้ค้างของธนาคารต่างๆ
ผู้กู้ต้องไม่อยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการต่างๆ
มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

วงเงินกู้

สามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่
วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
จำนองอสังหาริมทรัพย์

About the author