ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 200,000 บาท อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำประกัน

ทางด้านของ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดให้ผู้กู้ลงทะเบียน สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย

โดยทางธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึงวงเงินสูงสุดที่ 500,000 บาท จากเดิม 200,000 บาท ลองชมเลยจ้าจุดเด่นสินเชื่อ

เป็นสินเชื่อหมุนเวียน
วงเงินให้กู้ยืมสูงสุด รายละ 500,000 บาท จากเดิม 200,000 บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียด สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ที่มีสัญชาติไทย
มีเจตนาและวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น
ผู้ขอสินเชื่อต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ มีอายุไม่เกิน 60 ปี
สถานที่ตั้งธุรกิจของผู้กู้ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคารไทยเครดิต
ธุรกิจที่ดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ และมีสถานประกอบการที่ชัดเจน

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก สำหรับโอนเงินกู้เข้าบัญชี

 

About the author