เช็คสิทธิ เงินรอบใหม่ สรุปเเล้วได้วันไหนเช็กที่นี่

สำหรับผู้มีสิทธิ์ เราชนะ กลุ่มที่ใช้จ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตัง กำลังจะได้รับ เงินเยียวย า โครงการ เราชนะ เช็คสิทธิ รอบใหม่ สัปดาห์แรก จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 20 พ.ค. 64

โดย มาตรการเราชนะ รอบใหม่ เป็นมาตรการที่ ครม. มีมติให้ขย ายกรอบเวลาและกรอบวงเงินเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ซึ่งจะได้รับเงินงวดแรกในวันที่ 20-21 พ.ค. 64 ทั้งนี้เงินเราชนะรอบใหม่ จะได้รับคนละ 2,000 บาท แบ่งโอน 2 สัปดาห์ๆ ละ 1,000 บาท แบบเงินเข้าให้อัตโนมัติ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ เราชนะ เช็คสิทธิ ที่เป็นกลุ่มใช้จ่ายเงินเยียวย าผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะได้รับเงินเร็วกว่า กลุ่มผู้มีสิทธิ์เราชนะที่ใช้จ่ายเงินผ่าน บัตรประชาชน และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ดังนี้

เราชนะ เช็คสิทธิ กลุ่มที่ได้ เงินเยียว ย า วันที่ 20 พ.ค. 64
สำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิ์เราชนะ ที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี

– เงินเข้าครั้งแรก : วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64

– เงินเข้าครั้งที่สอง : วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

เราชนะ เช็คสิทธิ กลุ่มที่ได้ เงินเยียวยา วันที่ 21 พ.ค. 64
สำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิ์เราชนะ ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือใช้จ่ายผ่าน บัตรประชาชน เงินจะเข้าทุกวันศุกร์

– เงินเข้าครั้งแรก : วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64

– เงินเข้าครั้งที่สอง : วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

 

เช็คอีกที ใช้เงินเยียวยา เราชนะ เช็คสิทธิ ได้ที่ไหนบ้าง?
ผู้ที่มีสิทธิ์ เราชนะ เช็คสิทธิ สามารถนำเงินเยียวยาเราชนะไปซื้อสินค้าและบริการ กับร้านค้าที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น ร้านค้ารายย่อย ที่เข้าร่วมกับมาตรการ และใช้จ่ายเป็นค่าขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคลได้ด้วย เช่น

ขสมก., รถร่วม, รถไฟฟ้า เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT), รถไฟ, แท็กซี่, ตุ๊กตุ๊ก, วินมอเตอร์ไซค์, เรือ ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เราชนะ รอบใหม่ทั้งสองกลุ่ม จะต้องใช้สิทธิเงินเยียวยาภายในวันสุดท้าย วันที่ 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น หากครบกำหนดเวลาแล้วยังใช้เงินในระบบไม่หมด ก็จะถูกตัดสิทธิ์การใช้จ่ายเงินที่เหลือทันที

About the author