เห็นด้วยกับผมไหม รัฐควรทำตามที่ผมเสนอ

ตอนนี้สถานการณ์โควิด 19 ทำให้ประชาชนลำบากแล้ว ตอนนี้

โดยเงินเยียวยๅที่รัฐให้ไว้ในการระบๅดรอบที่แล้วก็ใช้หมดแล้วสำหรับครั้งก่อน

โดยกรณีการ เยียวยๅโควิด ระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 พssค เพื่อไทย

 

จัดเสวนา วิกฤต และ ทางออก โควิด ระลอก 3 ซึ่งมีแกนนำพssคเพื่อไทยร่วมเสวนา นายพิชัย นริพทะพันธุ์

รองหัวหน้าพssคเพื่อไทย กล่าวว่า การระบๅดโควิด ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะแต่เดิมก็มีปัญหามากมาย

ตั้งแต่การระบๅดรอบแรก ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สามารถเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

และยิ่งมีการระบๅดช่วงเทศกาลสำคัญ ยิ่งทำให้ผลประกอบการต่างๆ มีปัญหาแบบลูกโ ซ่

 

เต้ มงคลกิตติ์ เสนอรัฐเยียวยๅคนไทยทุกคน 7,000 บาท รับผิดชอบรมต.มีส่วนแพ ร่โควิ ด

ดังนั้น ในภาวะวิกฤตไวรัสโควิดรอบใหม่นี้ จึงอยากเสนอแนวทางออกของประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและในระยะกลาง

ทั้งหมด 6 แนวทางดังนี้

1 ต้องเร่งเยียวยาประชาชนโดยด่วน คนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน โดยจ่ายเป็นเงินสด

 

2 รัฐบาลจะต้องเร่งหาวั คซี นมากระจาย การฉีดให้กับประชาชนโดยเร็ว

3 เร่งช่วยเหลือธุรกิจ SME การให้ซอฟท์โลนอย่างเร่งด่วนหลังจากปล่อยธุรกิจ SME ตามยถากรรมมาเป็นปีแล้ว

4 เร่งสร้างความมั่นใจให้กลับมาโดยเร็ว

5 เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาหลักของประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

6 เร่งสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับประเทศ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ

 

 

 

About the author