“สินเชื่อออมสุขใจ” แค่มีบัญชีออมสิน ยืมได้เลยสูงสุด 200,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

สวัสดีครับ! ใครที่สนใจหาแหล่งกู้ยืมเงิน วันนี้เรามีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำ เป็นสินเชื่อ แบบถูกกฎหมาย เพื่อมาลงทุน ตั้งหลัก หรือ ค้าขาย เอากำไร เป็นของ ธนาคาร ออมสิน เปิดให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 200,000 บาท และยังสามารชำระเงินคืนให้กับธนาคารได้นานถึง 8 ปี สนใจไปดูรายละเอียดกันจุดเด่นของสินเชื่อออมสุขใจ

✅ ให้กู้เพื่อใช้เป็นเงินทุน

✅ ให้กู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ

✅ ให้กู้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ

✅ ให้กู้เพื่อใช้ชำระหนี้สินอื่นๆ

รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติ

ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ หรือ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อจำหน่าย

2. เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน มีเงินเดือนประจำ

3. เป็นผู้ที่ยังไม่มีอาชีพใดๆ ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

4. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิน ต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองทำหนังสือให้ความยินยอม ในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

5. มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ติดต่อได้

6. มีการออมเงิน สม่ำเสมอ

7. ไม่เป็นลูกจ้างและพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของทางธนาคารออมสิน

รายละเอียดสินเชื่อและจำนวนเงินให้กู้ยืม

1. ธนาคารออมสินให้กู้ได้ตามความจำเป็น และความสามารถ ในการชำระเงินคืนธนาคาร

2. ผู้กู้สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้ แต่ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้

2.1 ฝากเงินเป็นรายวัน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงินให้กู้ยืมสูงสด 50,000 บาท
2.2 ฝากเงินเป็นรายสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินให้กู้ยืมสูงสด 100,000 บาท
2.3 ฝากเงินเป็นรายเดือน ไม่น้อยกว่า 10 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงินให้กู้ยืมสูงสด 200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

✅ อัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่ผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

การชำระคืนเงินกู้

✅ ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

วิธีการคำนวณชำระคืนงินกู้

✅ ชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน
✅ การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate

หลักประกันในการขอสินเชื่อเงินกู้

✅ ใช้เพียงบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เป็นหลักประกัน

ใครที่สนใจ กู้ยืมเงินกับทาง สินเชื่อออมสุขใจ จากทางธนาคารออมสิน สามารถเดินทางไปขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ขอให้ทุกคนโชคดี กู้ยืมผ่านนะครับ และ โปรดระวัง บุคคลไม่หวังดีทำการแอบอ้างธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้โดยทักแชทให้โอนค่ามัดจำล่วงหน้าก่อนถ้ามีให้โอนก่อนแสดงว่าเป็นมิจฉาชีพหลอกเอาเงินแน่นอน อย่าหลงเชื่อกันนะครับ ของแท้ไม่มีโอนก่อน

About the author