วิธี กู้เงินบัตรคนจน 2564 สินเชื่อออมสิน 50,000 บาท

สำหรับตอนนี้สถานการณ์โควิด 19 ทำให้หลายๆคนลำบากมากในขณะที่

ทำให้ประชาชนต่างออกมาหาทางออกด้วยกู้นอกระบบ

วันนี้เราเลยนำทางเลือกมาให้ประชาชน

โดนเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำไปใช้ซื้อของ น้ำไฟฟรี รถไฟฟรีได้แล้ว ยังสามารถใช้กู้เงินได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

ในดอ กเบี้ ยต่ำ ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บัตรคนจน 2564 ภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินกู้เงินบัตรคนจน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้กู้วงเงิน 50,000 บาท

โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ เพียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ และอายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ

และมีที่อยู่แน่นอน เพียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ และอายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ และมีที่อยู่แน่นอน

 

 

โดยกำหนดให้ใช้บ ร ร ษัทประกันสินเชื่ออุตสาหก ร ร มขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

สนใจทำอย่างไร? ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารคือ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

และติดต่อที่ธนาคารออมสินเพื่อแจ้งขอ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุน หรือเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่อไป หรือโทรถามข้อมูลที่ 1115

 

About the author