ออมสิน เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ กู้ยืมได้ 10,000 – 50,000 บาท

เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ ทำให้หลายๆคนต้องหาทางออกในการแก้ปัญหา

หาเงินมาใช้จ่ายในการใช้ชีวิต สำหรับตอนนี้หลายๆธนาคาร กำลังออกสินเชื่อ

ใครที่สนใจ กู้ยืมเงิน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ได้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

ส่วนผู้ที่ ไม่ได้เป็นลูกค้า ธนาคาร ออมสิน สามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th

รายละเอียด 2 โครงการ

1. โครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงินคงเหลือประมาณ2,700 ล้านบาท

สำหรับอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน ให้ยืมได้สูงสุด 10,000 บาท

ดอ กเบี้ ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก มีคุณสมบัติดังนี้

 

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2. โครงการสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท ให้ยืมได้สูงสุด 50,000 บาท ดอ กเบี้ ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี มีคุณบัติดังนี้

 

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
– ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ขั้นตอนขอสินเชื่อ กู้ยืมเงิน

1. เข้าแอพ MyMo แล้วเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

2. กดปุ่ม “สมัคร”

3. กดปุ่ม “สมัคร”

4. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

 

5. กด “ถัดไป”

6. ตรวจสอบ ข้อมูล การสมัคร สินเชื่อ ว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”

7. แสดง วงเงิน สูงสุด ที่สามารถขอ สินเชื่อ

 

8. เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

9. อ่านข้อกำหนด และ เงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”

10. เลื่อนหน้าจอ อ่านเงื่อนไข ความยินยอม ในการเปิดเผยข้อมูล จนสุดหน้า

11. กด “ยินยอม” กด “ยืนยัน”

13. กดรับรหัส OTP

14. ระบบ กำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือ ที่ได้ลงทะเบียนไว้

15. เมื่อรับรหัส ยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

16. รายละเอียด การยินยอม ในการ เปิดเผย ข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย ด้านบนริมซ้าย

17. รูปการ ยินยอม ในการเปิดเผย ข้อมูลในคลังภาพ

18. หลังจาก นั้น ให้กด “เสร็จสิ้น”

สำหรับสมัครแล้วแล้ว ขอให้รอทางธนาคาร ตรวจสอบ พิจารณา ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้น ท่านสามารถเข้ามาติดตามผลได้ที่แอบ MyMo ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ขอให้โชคดี

About the author