ยูโอบี ให้กู้ยืมลงทุน 50,000 บาท ผ่อนนาน ไม่ต้องค้ำ

เรียกได้ว่าตอนนี้ โควิด 19 ได้สร้างผลกระทบให้กับประชาชนจำนวนมาก

โดยตอนนี้สถานการณ์โควิดทำให้หลายๆคนลำบาก

ต้องนำเงินเก็บมาใช้ และเริ่มจะหมดแล้ว ในตอนนี้ จึงอยากให้สถานบันการเงินออกมาช่วยเหลือ

สินเชื่อยูโอบี ไอแคช จาก ธนาคารยูโอบี เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้จ่าย

ไม่ว่าเงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ อนุมัติวงเงินกู้ 50,000 บาท สูงสุดถึง 1,500,000 บาท

ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ ให้คุณแบ่งจ่ายสบายๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน แล้วทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายอย่างที่คุณต้องการ

 

จุดเด่นสินเชื่อ

-อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท

-ผ่อ นชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน

-อัตราดอ กเบี้ ยแบบลดต้นลดดอ ก

-ระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน

-อนุมัติเร็ว ไม่เกิน 3 วัน

-ยกเลิกวงเงินกู้ได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 – 60 ปี

-รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

-อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

พนักงานบริษัท

-สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ารๅชการผู้กู้

-สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ)

-หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน

-สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

-สำเนาหน้าบัญชีสำหรับการโอนเงินกู้เข้า

 

 

เจ้าของธุรกิจ

-สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

-สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า

-สำเนาบัญชีธนาคาร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

-สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

-สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

-สำเนาหน้าบัญชีสำหรับการโอนเงินกู้เข้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) Call Center โทร 0 2285 1555

 

About the author