ยืมได้ 5 หมื่ นบาท สินเชื่อใหม่เจมั นนี่

เป็นอีก 1 ทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้ สำหรับโควิด 19 ในครั้งนี้

เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับคนเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท การยืมจะเป็นเงินก้อนใหญ่

คุณสมบัติ

ผู้กู้มีสัญชาติไทยอายุ 20 55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครรายได้ประจำ 15,000 บาท

ขึ้นไปอายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไปมีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก

 

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

2. เอกสารแสดงรายได้

สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริงหรือสำเนา

สำเนาบัญชีเงินฝาก รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

 

 

 

ขั้นตอนการทำรายการเบิกถอน

1. กดโทร 1258 กด 1

2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน

 

3. ระบบจะทำการส่งรหัส OTP ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้

4. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้ โทรซ้ำอีกครั้งที่เบอร์ 1258 เพื่อใส่รหัส OTP

 

5. ระบบแจ้งยอดเงินคงเหลือของท่าน

6. กดจำนวนเงินที่ท่านต้องการทำรายการสูงสุด 500,000 บาท

7. ระบบจะทำการตรวจสอบจำนวนเงินที่ท่านทำรายการ หากยอดเงินคงเหลือเพียงพอระบบจะทวนรายการสั่งโอนเงินของท่าน

8. กดยืนยันเพื่อทำรายการ ระบบยืนยันการทำรายการ แจ้งโอนเงินในวันทำการถัดไป

9. ระบบทำการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่านในวันทำการถัดไปหลัง 6 โมงเย็น

About the author