ไอซ์ ร่ำไห้กอดอั ฐิ น้าค่อ ม ลงจากเ ม รุ

เรียกว่าหลายๆคนยังคงตกใจกำลังสถานการณ์ ที่น้าค่อม จากไปกระทันหัน

และทุกๆบอกว่ามันเร็วๆมาก ยากที่จะทำใจเหมือนกับลูกสาวของน้าค่อม

 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 1 พ.ค.64 ที่วัดพระศ รีมหาธาตุ บางเขน กทม.

พระสงฆ์ 1 รูปได้ทำพิธีสว ดบั งสุกุ ล หลังฌ าป น กิจ น้าค่อม ชวนชื่น

ไปเมื่อเย็นวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา

จากนั้น ไอซ์ ณพัชรินทร์ ลูกสาวและครอบครัวของน้าค่อม ได้ทำพิธีเก็บ อัฐิและทำบุญ อุทิ ศ

ส่วนกุศลให้กับ น้าค่อ ม ตามพิธีท างศาสน า

 

โดยพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่าย เบื้องต้นครอบครัวจะนำอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านก่อน

เพื่อรอภssยาของน้าค่อม ที่ยังคงรักษาตัว ในโรงพยๅบาลจากโควิด-19

 

About the author