เผย 10 จังหวัดติดเยอะมาก

เรียกได้ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ โควิด 19 ได้สร้างผลกระทบจำนวนมากแล้วสำหรับตอนนี้

โดยจากการแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศบค.)

ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวน ผู้ ติ ด โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

 

1 กรุงเทพมหานคร 675 ราย
2 นนทบุรี 277 ราย
3 สมุทรปราการ 161 ราย
4 ชลบุรี 153 ราย

5 สุราษฎร์ธานี 69 ราย
6 เชียงใหม่ 55 ราย
7 ปทุมธานี 51 ราย
8 นครศรีธรรมราช 48 ราย

9 สมุทรสาคร 45 ราย
10 พัทลุง 43 ราย
และทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 เพิ่มขึ้น จับตานนทบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม ง ว ด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม โ ค วิ ด จำนวน 6 จังหวัด

กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

 

About the author