ข่าวดี เยียวยๅ ประชาชน

เรียกได้ว่าสถุานการณ์ตอนนี้ รัฐต้องทำอะไรสักอย่างให้กับประชาชน

เพราะโครงการที่รัฐสนับสนุนก็ได้หมดลงแล้ว สำหรับตอนนี้

ด้า น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ให้ เร่งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการยกระดับมาตรการป้องกัน

 

โ ร ค โ ค วิ ด -19 ระลอกใหม่ เพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยๅผู้ที่ได้รับกระทบ ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชน

รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบๅดระลอกใหม่ โดยให้เตรียมความพร้อมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการ ร ะ บๅ ด ของ โ s ค โ ค วิ ด- 19 หรือ ศบศ. ซึ่งจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

 

จากการออกมาตรการป้องกัน โ ร ค โ ค วิ ด -1 9 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นที่มีการปิดสถานบันเทิง

ผับ บา ร์ คาราโอเกะ ฯลฯ ทั่วประเทศ กระทั่งมาถึงมาตรการล่าสุดที่เน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด

แต่ก็ได้ให้หน่วยงานกำลังเร่งประเมินผลหลังมีมาตรการออกไปแล้วเพื่อกลั่นกรองเป็นแนวทางการช่วยเหลือ

เ ยี ย ว ย า และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว” น.สไตรศุลี กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่วงใยประชาชน ทั้งที่ได้รับผลกระทบทางตรงและได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยได้ขอให้กระทรวงอื่น ๆ

 

ได้เตรียมความพร้อม สำหรับมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนด้วย เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้มีมาตรการช่วยล ดค่ าครองชีพ

เช่น ค่ าไฟฟ้ า ค่ าน้ำ รวมถึงแก๊ส ฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ รัฐบาลเข้าใจถึงความเดื อ ดร้อนของประชาชน โดยมาตรการเยียวยๅต่าง ๆ

จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม และรวดเร็ว ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมที่สุด

 

About the author