รีบเลย สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องห นี้สิ น

สำหรับตอนนี้สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เอาหลายๆคนลำบากมากๆ

สำหรับตอนนี้หลายๆคนก็กำลังหาทางออก และแต่ละคนก็หมดหนทางในการแก้ไขปัญหา

วันนี้เรามีทางออกมาให้สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องxนี้สิน วันนี้ทางรัฐบาล

ร่วมกับกร มบังคั บค ดี จัดการไกล่เกลี่ ยxนี้ และช่วยเหลือผู้เป็นxนี้

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกคำสั่งประกๅศ โดยรองผู้ว่าการประกาศเองดังนี้

เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่เป็นลูกxนี้ที่กำลังเดือ ดร้อน

นอกจากนี้ ยังมีช่องทาง “คลินิกแก้xนี้”

โดยจะได้รับข้อเสนอที่ผ่อนปรนทำได้จริง ขณะที่เจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์เช่นกันจากการได้รับชำระxนี้คืน

เพราะลูกxนี้จะยังผ่อนชำระxนี้ต่อเนื่องไม่ต้องไปฟ้อ งร้องบังคับค ดี สามารถรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ซึ่งจะช่วยลดปริมาณค ดีในศๅล และลดต้นทุนของระบบการเงินในภาพรวม

 

 

 

เป้าหมายสำคัญและถือเป็นความพิเศษของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้

คือ การไกล่เกลี่ยxนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนที่มีคำพิพากษ าและถูกบังคับค ดีแล้ว

ซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้xนี้ได้

เงื่อนไขให้ปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายเดินต่อไปได้

 

ข้อเสนอ จะมีความผ่อนปรนตามแนวทางของคลินิกแก้xนี้ ตัวอย่างเช่น

ลูกxนี้จะผ่อนชำระเฉพาะเงินต้นเท่านั้น ส่วนดอ กเบี้ ยที่ค้างถ้ามีจะยกให้ ถ้าลูกหนี้จ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จ

และที่สำคัญจะมีระยะเวลาผ่อนชำระยาวถึง 5 ปี ซึ่งจะทำให้ค่ๅงวดที่ลูกxนี้ต้องจ่ายไม่สูงนักและอยู่ในวิสัยที่ชำระไ

ด้ เช่น ถ้าเงินต้น 50,000 บาท ปีที่ 1-3 จ่ายเพียงเดือนละ 1,111 บาท ปีที่ 4-5 เดือนละ 416 บาท

 

 

About the author