ออมสินออกสินเชื่อ เพื่อแก้ปัญหา ยืมได้ 50,000 ผ่อน สบาย ๆ

เนื่องสถานการณ์โควิด 19 ตอนนี้หลายคนกำลังหาทางหาเงิน

เพราะหลายๆคนต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้กันเยอะแล้ว

เพราะหลายๆคนตกงาน ไม่มีอาชีพแต่เงินยังคงต้องใช้อยู่

 

โดยทางธนาคารก็ให้ท่านได้กู้ยืมตามความสามารถของท่านที่ท่านจะสามารถชำระหนี้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่จะกู้และนำเงินมาชำระคืนด้วยเวลานานถึง 60 เดือนส่วนรายละเอียดมีดังนี้

 

ทางคุณสมบัติก็จะเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่แน่นอนหรือว่าได้ได้ที่ชัดเจน

หลังจากนั้นพอกู้ยืมจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุที่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

ขึ้นไปแต่ผู้กู้จะต้องมีอายุรวมเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 65 ปี

จะมีวงเงินอยู่ที่จำนวน 50,000 บาท

โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

 

ผู้ใดมีคุณสมบัติและมีความประสงค์อยากจะกู้ ก็สามารถสอบถามผ่านทางธนาคารออมสินได้ค่ะเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้สำเนาผู้ค้ำประกันเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพนะคะ

รวมไปถึงสมุดบัญชีเงินฝากสลิปเงินเดือนถ้าท่านมีเอกสารรายรับรายจ่ายรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

ถ้าหากท่านใดมีความประสงค์หรือได้รับผลกระทบจากโควิดหรือมีการเดือดร้อนการทางการ

ใช้จ่ายท่านก็สามารถอ่านข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้xนี่นอกระบบนะคะ

ติดต่อบขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านของท่านหรือโทรคอลเซ็นเตอร์ 1115

 

 

About the author