LINE BK เปิดให้ยืม ผ่อนสบาย 627 บาทต่อเดือน

LINE BK แล้วหลายคนคงได้ยินชื่อมาพอสมควรกับแอปยืมได้ถึง 1 8,0 0 0 บ.ชำระเพียงแค่เดือนละ 627 บาท

สมัครง่ายโดยที่ไม่ต้องไปทำเรื่องที่ธ น าค า รสามารถทำเรื่องยืมผ่ านที่มื อถือได้เลยส่วนรายละเอียดก็มีดังต่อไปนี้นะครับเป็นวงเงิน

ร้อมใช้จ่ายขั้นต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือแค่ 200 บาทเท่านั้นเองโดยจะคิด ด อ กเ บี้ ยเป็นรายวันใช้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นครับเบิกถอนได้ง่ายแค่โอ น

ผ่านไ ล น์ก็สามารถเบิกได้แล้วยอดการยอดขั้นต่ำในการกดเงินอยู่ที่ 200 บาทรับเงินก้อนสามารถ

ผ่อนให้สบายจ่ายค่าง ว ดต่างๆได้สามารถลดทั้งต้นทั้งด อ กได้จะบวชเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีเสียค่าปรับยิ่งจ่ายเย อะ ยิ่ ง ล ดไ ว

และไม่มีค่าธรรมเนียมแสงยอดขั้นต่ำในการกดเงินจะอยู่ที่ 6 0 0 0 บาทนะครับส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะทำเรื่องยื่นขอขอกู้กับ l i n e B K ต้อง

มีอายุอยู่ที่ 20 ปีถึง 60 ปีบริบูรณ์มีสัญชาติไทยและมีบัญชีเงินฝากกับไ ล น์ นะครับรายได้ขั้นต่ำท่านอยู่ที่ 7000 บาทต่อเดือนเงินให้ยืมอยู่ที่ 5,000 บาท

ต่อเดือนเอกสารในการประกอบและสมัครมีรายละเอียดดังนี้เป็นแค่เป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากกับ ไล น์ บี เ ค

แค่นี้ก็ไม่ต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตนในทั้งนั้นใช้แค่เพียงสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนส่วนท่านใดที่สนใจสามารถพิมพ์

เข้าไปใน g o o g l e ว่า L I N E B K ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้เลย

About the author