ออมสินให้ยืม 1 หมื่นบาท ผ่อนสบายสมัครได้ทุกคน

สินเชื่อออมสินฉุกเฉินให้กู้ 10,000 บาทดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือนเท่านั้น สำหรับสินเชื่อออมสินที่ให้อาชีพอิสระได้ยื่นกู้ 10000 บาทเพื่อใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 63ปีที่แล้วเป็นสินเชื่อที่ได้รับความนิยม ของประชาชนเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่สามารถกู้ได้ ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายอาชีพอิสระ

สำหรับเงื่อนไข และรายละเอียดของสินเชื่อนี้ ก็มีดังนี้

1 ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาทต่อคน

2 ดอกเบี้ยอัตราต่ำสุด 0.10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเท่านั้น

3 การผ่อนชำระยาวนานสุดถึง 2 ปี

4 สำหรับใครที่กู้แล้ว 6 เดือนแรกไม่ต้องชำระ

5 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้กู้ยืม

-จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

-จะต้องเป็นคนสัญชาติไทยโดยกำเนิด

-จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

-จะต้องมีถิ่นฐานที่แน่นอน ที่ติดต่อได้

-จะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ต้อง

สินเชื่อนี้ได้หมดอายุลงไปและเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 เมษายน 2563 ปีที่แล้ว

ซึ่งก็ได้ปิดการลงทะเบียนไปเรียบร้อย ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ ซึ่งสถานการณ์ทุกวันนี้ก็มีรอบใหม่เชื่อว่าประชาชนหลายท่าน อยากจะให้สินเชื่อโครงการของออมสินโครงการนี้ กลับมาเปิดให้ประชาชนได้ยื่นกู้ใหม่อีกครั้ง

หากมีใครต้องการสินเชื่อนี้ ก็ต้องรอให้ทางธนาคาร เปิดให้ลงทะเบียนอีกรอบนะครับ ทางเราก็ขอให้ทางออมสิน

ช่วยเปิดสินเชื่อง่ายๆสบายๆแบบนี้ให้ประชาชนได้ยื่นกู้เพื่อใช้จ่ายในช่วง covid 19 ที่ เริ่มสบายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง รอติดตามกันต่อไป

About the author