เงินเข้าเร็วมาก เคาะวันเเจกเราชนะ เรารักกัน

จากผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากที่เห็นชอบกับการ เพิ่มวงเงินโครงการ ม.33 เรารักกัน ให้อีก 2,000 ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งจะสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ทาง ครม. ยังมีมติออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก โ ค วิ ด 19 ระลอก 3ทั้งนี้ยังมีอีกหลายโครงการจากรัฐบาล

ได้แก่ เราชนะ , คนละครึ่งเฟส 3 , ม.33 เรารักกัน , ยิ่งใช้ยิ่งได้ , เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมไปถึงการลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเยียวยาประชาชนในหลายๆ ช่องทางหลังจากเกิดการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด 19เกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังจากที่มติ ค ล อ ด ไฟเขียวให้ทั้งโครงการ ม.33 เรารักกัน และ เราชนะ ที่ได้เงินเพิ่มโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยทางรัฐบาลจะยังคงโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแก่ผู้ถือสิทธิ์เดิม ซึ่งมีกำหนดการโอนเงินเข้าดังต่อไปนี้

เราชนะ

จะโอนเงินงวดแรกเข้าให้ใน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท ส่วนงวดที่สองจะโอนให้ใน วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ม.33 เรารักกัน

โอนเงินงวดแรกให้ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และงวดที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดดังกล่าวจะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม นี้

About the author