ธ. กรุงไทยปล่อยสินเชื่อใหม่ สมัครผ่านง่ายวงเงินสูงสุด 1 เเสนบาท

กรุงไทย เปิดให้กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการใช้จ่าย หรือ เพื่อประกอบอาชีพสมัครขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย Next และรู้ผลได้ใน 5 นาที

คิดดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินที่ใช้ไป ให้กู้ได้สูงสุด 1 ปี โดยสินเชื่อกรุงไทยใจดีสามารถสมัครขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้เอกสาร และไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกันจุดเด่นสินเชื่อสมัครผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาทีไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยวงเงินพร้อมใช้ สูงสุดรายละ 100,000 บาทไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกันไม่ต้องใช้เอกสาร

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อกรุงไทยใจดี

คุณสมบัติผู้กู้

ได้รับการเชิญชวนให้ สมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT หรือ กรุงไทย Connext
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

กรณีผิดนัดชําระหนี้คืน คิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน ที่ค้างชําระทั้งหมด ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามประกาศของธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบี้ย
อัตราวงเงินดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 15% – 24% ต่อปี ขึ้น อยู่กับ คุณสมบัติผู้กู้
วงเงิน และระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระหนี้คืนดี และเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี
วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี
ค่าบริการ

ค่าอากรสแตมป์ 0.05 จากวงเงินที่ได้การอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการที่กําหนดไว้
ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของธนาคาร
ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา Contact Center โทร. 02 111 1111

About the author