ไทยเข้าหน้าฝนเเล้ว พื้นที่เสี่ยงเตรียมให้พร้อม

กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเรื่อง การเริ่มต้น ฤดูฝน ของประเทศไทย พ.ศ. 2564 ระบุว่า ประเทศไทยคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อน และเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่ 15 พ.ค. 2564 เนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร

ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามั นเข้าปกคลุมประเทศไทยอย่ างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งถือว่า เป็นการเข้าสู่ ฤดูฝน ของประเทศไทยในปีนี้

ฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ส่วนในครึ่งหลังของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตามในบางช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อหลายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว และมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 5-10 เลยก็ว่าได้

เข้าสู่ช่วง ฤดูฝน ของประเทศไทยตอนบน จะสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฤดูฝนต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศ

About the author