พรุ่งนี้เงินเข้า รวดเดียว 30 เมษายน 64

ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังเงินเราชนะอยู่ตอนนี้

ด้าน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เผยว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ครั้งที่ 3 ตามนโยบายของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศั ยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 นั้น

ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ในช่วงเวลาดังกล่าว

จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัว

ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการ

ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

 

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน

ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

 

About the author